Abla-Ağabey-Kardeş Projesi.

ABLA-AĞABEY-KARDEŞ PROJESİ.

Abla-Ağabey-Kardeş Projesi ile 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ya da mezunu gençlerimizi İlköğretim 4.5.6. ve 7. sınıf öğrencisi kardeşlerimizle buluşturuyoruz.

Paylaşmayı öğreterek ve yaygınlaştırarak toplumsal bilinçlenmeye ve kenetlenmeye katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Gereksinimi olan çocukları kardeşleri gibi benimseyecek, onları yaşama hazırlayacak ve sosyalleştirecek; aynı zamanda okumaya teşvik edecek üniversite öğrencisi veya üniversite mezunu arkadaşlarımızla el ele gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, her sene kasım ve mayıs ayları arasındaki cumartesi günleri gerçekleşmektedir. Gönüllü abla ve ağabeyler, cumartesi günleri  önceden ev ziyaretleri ile belirlediğimiz ailelerin evlerine konuk olmakta, uzman ekibimiz tarafından belirlenen etkinlikleri kardeşlerle birlikte uygulamaktadırlar. Gençlerimizin kardeşlerimizin evlerine ulaşımı,  belediyemizin sağladığı araçlarla gerçekleşmektedir. Ayrıca önemli gün ve haftalarda veya çeşitli zamanlarda düzenlenen kültürel-sosyal-sportif etkinliklere birlikte katılmaktadırlar.

AMAÇLARIMIZ

Gençlerimizin, kentlilik bilinci çerçevesinde, kentin sosyal alandaki gereksinimlerine yönelik duyarlılıklarını arttırmak; Abla-ağabey ve kardeşlerin, Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, barışçı, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, çevreye duyarlı, farklı görüş ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Kentsel olanaklara ulaşımı sınırlı kardeşlerimizi, rol-model olarak benimseyebileceği üniversite öğrencisi ya da mezunu gençlerle buluşturmak, karşılıklı etkileşimle yaşamdan beklentilerini yükseltmek, çocukları üniversite eğitimi almaları ve ailelerin koşullarını bu duruma uyarlamaları için özendirmektir.

PROJE EKİBİMİZ,

İBB Sosyal Projeler Müdürlüğü'ne bağlı sosyolog, psikologdan oluşan 7 kişilik ekibimiz, çalışma kapsamında;

  • Gönüllü başvurularını kabul etmek, ön görüşmelerini yapmak,
  • Gönüllü eğitimleri ve uygulamaları gerçekleştirmek,
  • Gönüllülük süreleri boyunca gönüllülere danışmanlık ve rehberlik,
  • Gönüllülerin kardeşlerle uygulayacağı etkinlikleri hazırlamak,
  • Tanıtım faaliyetlerini planlamak ve organize etmek,
  • Gönüllü çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  • Gönüllülere ilgi alanlarına göre bilgilendirici, destekleyici  ve psikolojik yönden besleyici seminerler düzenlemek,
  • Gönüllüleri bir araya getirecek etkinlik ve organizasyonları düzenlemek,
  • Projeye katılan kardeşlerimize ve ailelerine sosyal danışmanlık yapmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

 


Biz İzmir Gönüllü Takımıyız 
     Gönüllülüğün birey olarak bizlere yararını biliyoruz. Aynı zamanda, çevremize, topluma, geleceğimize ve çalıştığımız alanlara gönüllü olmanın kazandıracaklarının da farkındayız. Hayat tecrübelerimizi yaratıcılığımızla birleştirip, gönüllülük için fırsatlar yaratırken, gençliğe, kardeşlerimize, çevreye, sağlığa, sanat ve kültüre sağladığımız yararları görerek daha büyük bir şevkle gönüllü oluyoruz. Gönüllülük biz gönüllü takımının yaşam biçimi oldu.
Biz gönüllü olduk, ya siz?Gençlik Merkezi Kayıtları Başladı
Havagazı Gençlik Merkezi üye kayıtları başladı.

Adres : Tarihi Havagazı Fabrikası - Alsancak Tel : (0232) 293 4039 / 293 3569 / 293 4219 /293 4061 / 293 3929