Birleşiyoruz

Gençlik
Çalıştayı

Küreseli ilgilendiren gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk ve yoksunluk, iklim değişikliğinden doğan krizler gibi konularda farkındalığı arttırmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü ve Genç İzmir olarak birçok çalıştay ve atölyeler düzenlemekteyiz. Bu çalıştay ve atölyeler, ilgili temalara ilgi duyan tüm gençlere açık şekilde yapılmakta ve ilgili temalarla bağlantılı çalışma yürüten tüm farklı kurum, kuruluş ve aktörlerin fikirlerini içerecek şekilde planlanmaktadır. Ortak akıl fikriyle kapsayıcı çözümler üretmek ve çıktıları raporlaştırarak çözüm önerileri sunmak bu etkinliklerin nihai amacıdır

Kampüsteyiz

“Biz Kampüsteyiz”, İzmir ve çevresinde bulunan üniversite öğrencilerinin ve öğrenci topluluklarının Genç İzmir ile arasında bağ kurarak birlikte katılımcı projeler ve etkinlikler gerçekleştirmesi için hayata geçmiştir. Üniversiteli gençlerin gençlik merkezleri ile etkileşim kurması adına çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin, teknik gezilerinde araç, ikram ve kumanya hizmetleri, salon etkinlikleri için alanlar yaratarak imkânlar sağlama, sosyalleşmek ve iletişimi arttırmak adına projelere iştirakçi olmak. Projenin amacı, gençler ve gençlik kurumları arasındaki iletişimi arttırmak, projeleri katılımcı bir esasla yürütmek ve üniversiteli gençler arasında da etkileşimi arttırarak sosyalleşmeyi güçlendirmektir.

Kütüphaneler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri

Lisdeyiz

Ocak 2017'den bu yana uygulanan “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” Projesi kapsamında, merkezde ve merkeze uzak ilçelerde Liseli gençlere yönelik yürütülen “Sınav mı Hayatım Hayatım mı Sınav” kişisel gelişim seminerleri ile 32 lise yaklaşık 4000 liseli genç ile yapılan çalışmalar sonucunda gençlerin internet kullanımı, erişilebilirlik ve stres yönetimi ile ilgili sorunlar yaşadığı gözlenmiştir. Proje sonrasında ise memnuniyet anketinde, katılımcıların çoğunun olumlu geri dönüşler verdiği saptanmıştır. Odak grubu lise 1. 2. 3. ve 4. Sınıf (9, 10, 11, ve 12) olan projenin ana çalışma alanları şu şekildedir: Gençliğe Yönelik Kapasite Geliştirme Programlarımız kapsamında kişisel gelişim semineri ve "dijitalleşen dünya ve yarınlar" semineri (90 dakika) Teknolojinin değişim süreci ve mesleklere etkisi, sosyal medya algoritmaları ve doğru sosyal medya kullanımı, google akademi vb. dijital platformların kullanılışı, dijital dünyada algı yönetimi nedir? konularında seminerler gerçekleştirilmektedir. Gençlere Yönelik Psiko-Sosyal Destek Çalışmalarımız kapsamında; "Sınav mı hayatım hayatım mı sınav" (40 dakika) stres yönetimi, motivasyon, evde spor ve dijital bağımlılık konularında interaktif çalışmalar yapılmaktadır. Gençlik Katılımına Yönelik Çalışmalarımız kapsamında; FikrimİZ, Girişimcilik Merkezi ve FAbLab (60 dakika) Gençlere, dijital üretim teknikleri ile toplumsal sorunları önceleyen ve sosyal etki yaratacak projelerin ve fikirlerin geliştirilmesi, sosyal girişimcilik, tasarım odaklı düşünme, 3B modelleme ve nesnelerin interneti vb. konularda eğitim alabilecekleri ve fiziki alanlarından yararlanabilecekleri birimlerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Gençlik Destek Programlarımız kapsamında; Üniversite Sınavlarına hazırlanan ve ekonomik olarak kaynaklara erişimi kısıtlı lise öğrencisi gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek adına üniversite sınavına hazırlık (test kitabı, konu anlatımlı kitap, yaprak test vb.) kitaplarına erişebilmeleri için uygulanmaya başlanan “Kitap Kart” projesi ile sınırlı sayıda gence 150 TL yüklü kitap destek kartı verilmektedir. Gençlere www.gencizmir.com web portalı üzerinden yapay zeka sistemi ile çalışan deneme sınavları modülüne ücretsiz ve sınırsız erişim, ücretsiz kurslar, farkındalık çalışmaları, online seminerler ve kişisel gelişim atölyelerinden yıl boyunca yararlanabilmeleri ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.