Gençlik Çalıştayları

Küreseli ilgilendiren gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk ve yoksunluk, iklim değişikliğinden doğan krizler gibi konularda farkındalığı arttırmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü ve Genç İzmir olarak birçok çalıştay ve atölyeler düzenlemekteyiz. Bu çalıştay ve atölyeler, ilgili temalara ilgi duyan tüm gençlere açık şekilde yapılmakta ve ilgili temalarla bağlantılı çalışma yürüten tüm farklı kurum, kuruluş ve aktörlerin fikirlerini içerecek şekilde planlanmaktadır. Ortak akıl fikriyle kapsayıcı çözümler üretmek ve çıktıları raporlaştırarak çözüm önerileri sunmak bu etkinliklerin nihai amacıdır.