Aktif Yurttaşlık

İzmir Gençlik Belediyesi Çalışma Prensipleri 

İZMİR GENÇLİK BELEDİYESİ

İzmir Gençlik Belediyesi, 18-30 yaş arası gençlerin katılımı ile yerel yönetimlerdeki gençlik çalışmalarına yeni bir soluk getirecek. İzmir’in 30 ilçesinden genç katılımcılara kapısını açacak olan İzmir Gençlik Belediyesi, katılımcı demokrasi ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olma noktasında çok önemli bir rol oynayacak.

İzmir Gençlik Belediyesi’nin bünyesinde yer alacak olan Gençlik Meclisi, 11 komisyon ile kentin ve özellikle genç kesimin sorunlarını öncelikle tespit edecek ve ortak akılla sorunların çözümü için çalışacak. İzmir Gençlik Belediyesi Gençlik Meclisi, olağanüstü haller dışında her ayın son hafta sonunda toplanır. Gençlik Meclisi ay boyunca komisyonlardan gelen raporları değerlendirir ve karara bağlar.

Komisyonlar

Komisyonlar, meclis üyelerimizin kente dair sorunlarına karşın fikir ve projelerini ortaya çıkaracakları yapılardır. Meclis üyeleri yerleştirildikleri komisyonlara bağlı olarak çalışırlar. Her ay sonu Meclis Genel Kurulu bir araya gelene dek çevrimiçi veya yüz yüze olarak fikir tasarılarının oluşturulacağı toplantıları düzenleyen komisyonlar, çalışma odaklarına göre fikir tasarısı üretmekten ve meclise ilgilendikleri konularda yeni bir bakış açısı kazandırmaktan sorumludur.

Çevre ve İklim Krizi Komisyonu

Mevcut koşullarda yerkürenin bugünü ve yarınlarının önündeki en önemli sorunlar; iklim krizi, su kıtlığı ve çevresel felaketlerdir. Tümevarım ilkesinden yola çıkarak bireyden kente çevre bilincini oluşturmak ve bu bilinç doğrultusunda ortak akılla doğaya sahip çıkacak adımların atılmasına öncülük etmek Çevre ve İklim Krizi Komisyonu’nun çalışma prensibidir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten ayrıldığı noktada başlayan eşitsizlik; üzerine derinlemesine bir gözlem, özverili hukuksal ve tarihsel araştırmalar gerektiren akademik bir alan olmasıyla beraber; günlük hayatımızda sürekli maruz kaldığımız sosyal bir olgudur. Bu fenomen üzerine araştırmalar yapmak ve toplumsal cinsiyetin dağıttığı eşitsiz rolleri etkisiz kılacak fikir tasarıları hazırlamak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Engelsiz İzmir Komisyonu

 Engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarının tespit edilmesi; ulusal ve uluslararası insan hakları ve engelli hakları mevzuatına göre tasarlanmış yaşamsal koşullarının kolaylaştırılması adına ayrımdan uzak, kapsayıcı ve toplumsal hayata dâhil edici projeler üretmek ve İzmir Gençlik Belediyesi’nin yetkisine sunmak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Sağlık ve Spor Komisyonu

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz bir yaşam bağışıklık sistemini hastalıklara açık, savunmasız bir hale getirebilmekte; mali zararlara sebebiyet verebilmektedir. Rutin yaşama eklenebilecek küçük veya büyük çaplı yenilikler ve düzenlemelerle nasıl daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürülebileceğini araştırmak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu

Bireyin, sosyal hayat ve gündelik rutinlerin beraberinde getirdiği zorluklarla başa çıkabilmesine destek olacak; eğitimine ve gelişimine katkıda bulunacak; toplum içi bağlarını artıracak her türlü hizmet ve faaliyet tasarılarının hazırlanması bu komisyonun çalışma prensibidir.

Kültür ve Sanat Komisyonu

Bir milletin can damarı ve medeniyet eşiğinin yapı taşı olarak sanatı ile farklı toplumların yıllar süren çabaları ile oluşturdukları manevi birliği temsil eden farklı kültürleri, korumak, yüceltmek ve İzmir kentinin genç vatandaşlarına bu konuda bütünleştirici çabalarda bulunmak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Bilim ve Teknoloji Komisyonu

Gelişimin en önemli araçlarından olan bilim ve teknolojide İzmir’in, gençler için gözde bir şehir haline getirilmesi ile birlikte İzmir kentinin genç vatandaşlarını, bilim ve teknoloji çağında bilgiden uzak tutmayarak en ulaşılır hâle getirmeye çalışmak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Turizm ve Tanıtım Komisyonu

Türkiye'de güneşin en güzel ışıdığı, toprakları tarihle yoğrulmuş ve kıyı şeridinden, dağlarına kadar yaşam barındıran Ege'nin incisi İzmir'i, gençlerin ilk başta tercih edecekleri bir turizm durağı haline getirmek ve bu toprakların bir miras olarak korunması gerektiği bilincini oluşturmak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu

“Başka bir tarım mümkün” vizyonunu genç bakış açısıyla buluşturmak, Başka bir tarımı mümkün kılacak genci/gençleri tarıma teşvik edecek vizyona ortak etmek, Bugünle beraber yarınların güvenli gıda zincirini oluşturmakla güçlü bir halka olmak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Eğitim komisyonu

En temel haklardan birisi olan eğitim hakkının gerekliliklerini savunmak, bu konudaki isteklere ve ihtiyaçlara ses olmak ile birlikte İzmir'deki gençlerin entelektüel bireyler olma yolundaki çabalarını destekleyen adımlar atmak bu komisyonun çalışma prensibidir.

Evrensel Haklar Komisyonu

En temel hakların bile göz ardı edilebildiği bir küresel gündemde, değişmeyen tek şey gençlerin hakka ve hukuka olan inancı ve güveni olmalıdır. Bu yüzden de geleceğin bireyleri değil bugünün ortakları olarak adımlar atılmasını sağlamak, haksızlıklara ve hukuksuzluklara dikkat çekmek ve ortak bir dille bu konuları ifade etmek bu komisyonun çalışma prensibidir.

 

GENÇLİK BELEDİYESİ İLETİŞİM: izmirgenclikbelediyesi@izmir.bel.tr