Psiko-Sosyal Servis

Örnekköy Psikososyal Destek Ekibi
Yükseköğretim kurumlarının, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet ve sosyoloji bölümlerinden en az lisans derecesi ve örgün eğitim ile mezun olmuş meslek elemanları, psikososyal destek biriminde görev alabilir.
Psikososyal destek bireylerin bütüncül iyi olma hallerini desteklemek; yaşadıkları sosyal, ruhsal ve duygusal problemleri aşmalarına yardımcı olmak ve bu yardımı profesyonel çerçeve içerisinde yapıp bireyin işlevselliğini tekrar kazandırmak ya da güçlendirmektir.
Psikolojik danışman, Bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması ve kariyer amaçlarına ulaşmaları yolunda bireyi yetkinleştiren uzman meslek elemanıdır. Psikolojik danışma, farklı özelliklere sahip birey, aile ve grupları ruh sağlığı, iyilik hali, eğitim ve kariyer amaçlarına ulaşmaları yolunda yetkinleştiren profesyonel bir ilişkidir.
Sosyal Hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirerek psikososyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek elemanıdır.
Psikologlar, ruh sağlığı alanında çalışan, bireyin bireysel ve toplumsal tutum, davranış, düşünme ve duygu durumlarını inceleyen; davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel tanım ve açıklamalarını temel alan meslek elemanıdır.
Sosyolog; bireylerin, kültürlerin, örgütlerin ve sosyal kurumların geliştirdiği süreçleri inceleyerek toplumu ve sosyal davranışları inceler. Grup etkileşimi, katılımcı gözlemi gibi teknikleri kullanarak problem müdahale prosedürleri geliştirerek; anket, gözlem, röportaj ve diğer kaynaklar aracılığıyla veri toplar.

Ekip Ne Yapar?
* 15-30 yaş arasındaki gençlere ve sosyal projelerden yararlanan kişilere yönelik ücretsiz psikososyal danışmanlık hizmeti sağlar.
* Afet ve kriz dönemlerinde toplumun ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde görev alır.
* Koruyucu önleyici ruh sağlığı hizmeti sağlar.
* Yapılacak olan projelerin uygunluğunu ruh sağlığı (?) çerçevesiyle inceleyip değerlendirir.

Hangi alanlarda?
1. Akademik problemler,
2. Uyum problemleri,
3. Mesleki ve bireysel problemler,
4. Kişilerarası ilişkiler,
5. Duygu-durum problemleri,
6. Kaygı bozuklukları,
7. Düşünce bozukluları gibi problem alanlarında danışanların iyi oluşlarını desteklemek için çalışmalar yürütülür.

Ekibin Yöntemi
Telefonla randevu alınıp, Örnekköy Gençlik Merkezi’nde bireysel görüşmelerle 45-55 dk arasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilir. Yapılan görüşmeler neticesinde gerekirse psikolojik testler, ölçek, envanter uygulanır, danışanın durumu değerlendirilir, problem durumu belirlenir ve gerekli çalışma yapılır.
Merkezin sınırlarını aşan durumlarda danışan güvenilir kurumların bağlı birimlerine yönlendirilir.