Merkezlerimiz

Genç İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ''Genç Dostu Şehir'' teması üzerine kurulan Genç İzmir; 15-30 yaş arası İzmir gençliğinin birleştiği, sosyalleştiği, öğrendiği ve güçlendiği noktadır. <br /> <br /> Genç İzmir; Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi ve Genç İzmir Örnekköy olmak üzere 2 merkezde gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayacak, Dil Kursları, Kişisel Gelişim Seminerleri, Hak Temelli Atölye Çalışmaları, Sosyal Sorumluluk Projeleri gibi faaliyetlerini sürdürürken, Genç İzmir Mobil ile uzak ilçelerdeki gençlerle bir arada olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Köyde-İz Projesi kapsamında köydeki gençlerle şehirde yaşayan gençlerin bir arada olacağı yerelde düzenlenen atölye çalışmaları yapılmaktadır. Dijital Genç İzmir ise Türkiye’nin dört bir yanından gencin katılabileceği Kişisel Gelişim Seminerleri, Atölyeler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 8 bin üyesi bulunan Dijital Genç İzmir’e gencizmir.com adresinden erişim sağlanmaktadır.

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi;
Gençlerin birlikte yaşam ve dayanışma kültürünü içselleştirmelerine katkı sağlayacak, yaşadıkları kente gönüllü faaliyetlerle katkıda bulunmalarına olanak verecek, geniş alanlarda özgürce proje üretebilecekleri, projelerine ilişkin prototiplerini atölyelerde gerçekleştirebilecekleri, bunları yaparken hem dijital olarak hem kitapların arasında kütüphanede araştırma yapabilecekleri, tarihi yemyeşil bir alanın içinde yerleşkemiz hayata geçmiştir. <br /> <br /> Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerkleşkesi, STK'lar ve Öğrenci Topluluklarının katıldığı 30 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen, ''İzmir Gençlik Çalıştayı'' sonuçlarına göre planlandı. Çalıştayda; Eğitim ve Öğretim, İstihdam ve Girişimcilik, Sağlık ve Refah, Sosyal İçerme, Kültür ve Yaratıcılık, Gençlik ve Katılım, Gönüllü Faaliyetler, Gençlik ve Dünya, Kentte Yaşam ve Güvenlik başlıklarını içeren 9 ana konu ele alındı. <br /> <br /> Çalıştay sonuçlarına göre yeniden şekillenen Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 23.250 metrekarelik alan içinde bulunan tescilli yapılar gençlerimiz için Araştırma Kütüphanesi, Genç İzmir Performans Salonu, Fikrimİz ve FabrikaLab İzmir olarak hizmet vermekte, çim alanda Açıkhava sinema etkinliklerimiz ve çim konserlerimiz devam etmektedir.

Genç Izmir Örnekköy;
Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yer alan gençlik merkezi yerelde bulunan gençlerin yanı sıra tüm gençlerin kullandığı merkezdir. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı atölyelere katılmalarının dışında ücretsiz Psiko-Sosyal Destek Hizmeti aldığı merkezdir. Gençlik Merkezi içinde Kumsal Akkın Kitaplığı, Genç İzmir Etkinlik Salonu, Eğitim Salonu, Performans Salonu ve Psiko-Sosyal Destek birimi hizmet vermektedir.